Monografie

 • Novinári a sloboda tlače v rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva. (2003)
  Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava
  >> viac
 • Eutanázia, asistovaná samovražda – právné aspekty.
  Eurounion, spol. s r.o., Bratislava, 1999

  >> viac
 • Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku.
  Penelopa, Košice, 2005, str.400.

  >> viac
 • SLOBODA PREJAVU NOVINÁRA A OCHRANA PRED JEJ ZNEUŽITÍM.
  publikácia vyjde začiatkom roku 2009, jej vydavateľom je Slovenský syndikát novinárov, z iniciatívy ktorého bola publikácia vytvorená, objednať ju bude možné u vydavateľa.

  Náklad: 1000 ks. Je možné zakúpiť v cene 9.90 EUR na kontaktom e-maile sekretariat@ssn.sk, alebo ekonomika@ssn.sk, kontaktná osoba p. Polákova alebo p. Javorkova.

  >> viac

 • História advokácie na Slovensku
  EUROKÓDEX, Bratislava, 2011, str. 655.

  >> viac

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

kerecman@kerecman.sk
·  Pon- Pia 08:00-16:30