Životopis

Životopis

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

JUDr. Peter Kerecman, PhD. (*1972), absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1995, doktorandskú prácu (PhD.) obhájil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000). V advokácii pôsobí od roku 1995, ako advokát dvadsať rokov v Košiciach. Od roku 2007 je externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, je členom Tlačovej rady SR, pôsobil ako člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory a odvolacieho disciplinárneho senátu, je podpredsedom Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, predsedom Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre históriu advokácie, členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií, komentárov k zákonom, tematických zbierok judikátov  a niekoľkých desiatok odborných článkov najmä z občianskeho práva hmotného a procesného, trestného práva, ústavného práva a obchodného práva, histórie advokácie v Právnom obzore, Justičnej revue a Bulletine slovenskej advokácie.

Peter Kerecman

ľudskosť a lojálnosť

Na Vašom osude nám záleží

mlčanlivosť a dôvera

Vaše údaje a informácie sú u nás v bezpečí

odbornosť a spoľahlivosť

Sme Vašim kvalifikovaným pilierom

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

kerecman@kerecman.sk
·  Pon- Pia 08:00-16:30