PAUŠÁLNI KLIENTI

Advokátka kancelária poskytuje právne služby aj na pravidelnej báze paušálnym klientom, ktorým zabezpečuje a pokrýva celú právnu oblasť.