Tím právnikov

Tím právnikov

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Advokát a konateľ

JUDr. Jana Šmídová

Advokátsky koncipient

Mgr. Lucia Čitbajová

Advokátsky koncipient