VYMAHÁNIE POHĽADÁVOK

súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok klienta,

–  vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v skrátenom konaní,

– vypracovanie a podanie žaloby o zaplatenie na miestne príslušný súd,

–  pravidelné informovanie klienta o stave jeho pohľadávky,

– uplatnenie všetkých potrebných krokov nevyhnutných pre čo najväčšie zabezpečenie práv klienta v čo najkratšom možnom čase