OBCHODNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ ZMLUVY:

Poskytujeme vysoko kvalitné skúsenosti s posudzovaním, právnou analýzou a vypracovaním obchodných zmlúv, ako napríklad zmlúv o predaji tovaru, rámcových zmlúv o dodávke tovaru, všeobecných podmienok predaja / nákupu, a to v tuzemskom ako aj cezhraničnom obchode.

ZASTUPOVANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

Zastupovanie obchodných spoločností pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou. Ak dôjde k vyčerpaniu všetkých možných prostriedkov na dosiahnutie mimosúdneho urovnania,  uplatňujeme a právne bránime klienta v súdnych konaniach.

Zastupovanie obchodných spoločností vo veciach obchodného registra a živnostenského registra.

 

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

Klientom  poskytujeme celý rad možností súvisiacich so založením, zmenou, resp. výmazom obchodných spoločností z obchodného registra. Rovnako zabezpečujeme prípravu valných zhromaždení, zasadnutí dozornej rady a pod. Realizujeme včasné a riadne splnenie novoprijatých legislatívnych povinností týkajúcich sa obchodných spoločností.