ÚSTAVNÉ PRÁVO

– poradenstvo a konzultácie v oblasti ústavného práva, ochrany základných práv a slobôd, zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

– poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz