JUDr. Jana Šmídová

Advokátsky koncipient

Životopis

Vzdelanie:

  • 2012 – 2017 – magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • august 2019 – vykonanie štátnej rigoróznej skúšky v odbore trestné právo – udelený titul JUDr.

Pracovné skúsenosti:

  • 2015 – 2016 právny asistent 
  • od Augusta 2017 – advokátsky koncipient