Mgr. Zuzana Migová

Mgr. Zuzana Migová

BÝVALÝ KONCIPIENT

Životopis

 • Ako advokátsky koncipient pracovala v ADVOKÁTSKAJE KANCELÁRII

  JUDr. Peter Kerecman, spol. s r.o.

   • Vzdelanie:

    2012 – 2017 – štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  júl – august 2015 –  štúdium na Leibniz Universität Hannover, Institut für Rechtsinformatik – International Summer School in IT – Law

   

  • Pracovné skúsenosti:

   marec – november 2016 – právny asistent v advokátskej kancelárii Juhás, Marják & Ferenci s. r. o. v Košiciach

  • od septembra 2017 – advokátsky koncipient v ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným v Košiciach