Mgr. Barbora Marková

Mgr. Barbora Marková

BÝVALÝ KONCIPIENT

Životopis

 • Ako advokátsky koncipient pracovala v ADVOKÁTSKAJE KANCELÁRII

  JUDr. Peter Kerecman, spol. s r.o. od 17.7.2013 do 31.10.2013

  • 2006-2011 –  štúdium na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
  • 2002-2006 – reprezentant SR na medzinárodných konferenciách Model United Nations
  • 2001-2004 – štúdium na Cambridge Language School
  • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk – pasívne