JUDr. Vladimíra Běhalová

JUDr. Vladimíra Běhalová

BÝVALÝ KONCIPIENT, DNES SAMOSTATNÝ ADVOKÁT

Životopis

 • VZDELANIE

  VYSOKÁ ŠKOLA:
  Od-do: 1995-2000
  Názov školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta: právnická
  Odbor: právo
  Jún 2003 – rigorózna skúška, získanie titulu JUDr.

  STREDNÁ ŠKOLA:
  Od-do: 1990 – 1995
  Názov školy: Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach /trieda so zameraním na cudzie jazyky – nemčina, angličtina/

  Vodičský preukaz: B /aktívna šoférka/

  JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI:
  Anglický pasívne
  Nemecký aktívne
  Rusky pasívne
  Srbsky pasívne

  SKÚSENOSTI S PC:
  Microsoft Excel – pokročilá
  Microsoft Word – pokročilá
  Microsoft Outlook – pokročilá
  Internet (e-mail, www) – pokročilá

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

  Od-do: od 1.1.2008

  Pozícia: advokátka

  Zameranie:
  Občianske, obchodné, rodinné, pracovné, správne, ústavné právo – vypracovanie právnych podaní, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy, vypracovávanie zmlúv, právnych analýz a stanovísk

  Od-do: 1.5.2003-31.12.2007
  Pozícia: advokátsky koncipient
  Advokátska kancelária: JUDr. Peter Kerecman, advokát, so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

  Od-do: 1.12.2002-30.4.2003
  Pozícia: likvidátor škôd zo všeobecnej zodpovednosti Kooperatíva poisťovňa, a.s., pobočka v Košiciach

  SKÚŠKY, OSVEDČENIA a CERTIFIKÁTY

  • Október 2008: Osvedčenie o absolvovaní kurzu Mediácia pre právnikov
  • November 2007: úspešné absolvovanie advokátskych skúšok
  • December 2005: Zertifikat aus deutscher Sprache /Goethe Institut/

  Mediácia:
  Advokátska kancelária JUDr. Vladimíry Běhalovej zabezpečuje realizáciu alternatívneho riešenia sporu – tzv. mediáciu. JUDr. Vladimíra Béhalová je počnúc 9.3.2009 zapísaná do zoznamu mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

  Kontakt:
  JUDr. Vladimíra Běhalová
  advokátka
  Rastislavova 68, 040 01 Košice /budova Kerimaxu/
  tel.: 055/ 622 71 31, mobil: 00421904357444
  mail: judr.behalova@antik.sk
  www.akbehalova.sk