JUDr. Slavomíra Huszthyová

JUDr. Slavomíra Huszthyová

Bývalý koncipient, dnes samostatný advokát

Životopis

 • pôsobila ako advokátska koncipientka u JUDr. Petra Kerecmana – advokáta v období 1.6.2001 – 31.3.2003, dnes je samostatnou advokátkou,

  Životopis:
  1982-1990 – ZŠ Tomášikova 31, Košice
  1990-1994 – Gymnázium Šrobárova 41 (1), Košice
  1994-1999 – PF UPJŠ v Košiciach
  1999-2001 – prax advokáskej koncipientky u JUDr. Antona Hencovského, advokáta
  so sídlom Františkánska 3, Košice
  2001-2003 – prax advokáskej koncipientky u JUDr. Petra Kerecmana, advokáta
  so sídlom Rázusova 1, Košice
  od 2003 – výkon advokácie

  Ako samostatný advokát sa JUDr. Slavomíra Huszthyová zameriava najmä na obchodné a občianske právo

  Kontakt:

  JUDr. Slavomíra Huszthyová, advokátka
  sídlo: Dominikánske nám. 41, 040 01 Košice
  tel./fax: 055 / 625 11 87
  mob.: 0907 312 932
  e-mail: judr.huszthyova@stonline.sk