JUDr. Dagmara Vaľková

BÝVALÝ KONCIPIENT

Životopis

  • 2008 – 2013 – štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 2013-2014 – absolventská prax na Okresnom súde Prešov
  • 2014-2016 – Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov
  • Od októbra 2016 – advokátsky koncipient v ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným v Košiciach
  • V súčasnosti na materskej dovolenke